Op zoek naar helium?

 
helium
 
Helium Wikipedia.
Containers of helium gas at 5 to 10 K should be handled as if they contain liquid helium due to the rapid and significant thermal expansion that occurs when helium gas at less than 10 K is warmed to room temperature.
Isotopen van helium Wikipedia.
Een groot deel van het op aarde aanwezige helium is zo ontstaan. Een tweede heliumisotoop, helium-3, heeft slechts een neutron. Er zijn ook zwaardere isotopen, maar deze zijn radioactief. Helium-3 komt op Aarde relatief minder voor, doordat verval van zwaardere elementen alleen helium-4 produceert en atmosferisch helium relatief snel naar het heelal weglekt.
Helium App Sync and Backup Apps op Google Play.
Helium is de ontbrekende app synchroniseren en back-upoplossing voor Android. Helium heeft GEEN wortel nodig. Alle Android-gebruikers kunnen Helium gebruiken om back-up en synchroniseren Android applicaties. Helium kunt u een backup van je apps en data op uw SD-kaart of cloud storage.
Sia Helium Lyrics YouTube.
Helium en water.
Voor laagtemperatuur-instrumenten is helium geschikt, omdat het pas bij 269 o C vloeibaar wordt. In vorm van de verbinding E939 gebruikt men helium als additief voor voedingsmiddelen. Helium kan direct in water terechtkomen, als het als tracer wordt toegepast om lekkages te vinden.
Helium Wikipedia.
Helium is veel lichter dan lucht. Het wordt daarom vaak gebruikt als vulmiddel voor ballonnen en luchtschepen. Helium verdient de voorkeur boven waterstof, dat weliswaar lichter is, maar zeer brandbaar. Het stijgvermogen van helium is 93% van dat van waterstof.
Ballon gas Wikipedia.
Luchtpomp bewerken brontekst bewerken. Voor het oppompen van ballonnen zijn handpompjes in de handel. Zie een voorbeeld van een dergelijk pompje in de illustratie. Bij dit ontwerp schuift de zuiger over de uitlaatopening heen en weer 5, het aldus openend en sluitend. Gasvulling bewerken brontekst bewerken. Deze kleine ballonnen worden dikwijls gevuld met een gas dat lichter is dan lucht zodat ze opstijgen. Vroeger werden ballonnen soms gevuld met waterstof, ook gas dat thuis uit de gaskraan kwam werd wel gebruikt. Vanwege het brandgevaar is inmiddels alleen helium toegestaan, dat is veel duurder maar onbrandbaar. De druk op de gasleiding thuis is trouwens onvoldoende om een ballon te vullen. Met gas gevulde ballonnen kunnen afhankelijk van de omstandigheden een aantal uren blijven zweven. Er zijn ook zogenoemde folieballonnen die gevuld met helium meerdere dagen in de lucht kunnen blijven.

Contacteer ons